Sinds 2014 is er voor geheel Drachten een Taakgroep Mantelzorg - MZO - door de Centrale Diaconie ingesteld.

De  Taakgroep wil graag ondersteuning bieden aan mantelzorgers binnen en buiten de PKN-kerk om daarmee overbelasting van mantelzorgers te helpen voorkomen.

Indien u meer informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met een van de medewerkers.

De Taakgroep MZO van de Prot. Gem. Drachten maakt deel uit van de ZorgBuurtSuper van de gemeente Smallingerland.

Voor de wijkgemeente van de Oase is daarvoor Gert van Dam actief.

Mail : Gert van Dam

Ga naar boven